Kontakt

Konrem S.A.

Siedziba:
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb
T/F: (+48) 48 628 41 73

Oddział Warszawa:
ul. Żołny 33
02-815 Warszawa

Oddział Ożarów:
ul. Karsy 78
27-530 Ożarów

biuro@konrem.pl

NIP: 799-19-68-403
Regon: 146711564
KRS 0000922274
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości

Inżynierowie projektów

Formularz kontaktowy

Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.